Chcąc dokonać adopcji należy udać się do schroniska i tu bezpośrednio wybrać psa. Można też dokonać wyboru internetowo z zakładki Psy do adopcji. Następnie zadzwonić i uzgodnić warunki transportu.

Istnieje możliwość dowiezienia zwierzęcia do nowego domu. Jeśli mieszkasz do 100 km od schroniska może on zostać dla Ciebie przywieziony. Staramy się pomagać w transporcie zwierząt. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Szczególnie wtedy, gdy osoba zainteresowana adopcją mieszka bardzo daleko. Jednak nie warto tracić nadziei. Z doświadczenia wiemy, że psy często trafiają do nowych właścicieli nawet wtedy, gdy Ci mieszkają w znacznej odległości od schroniska. Może Twój znajomy wybiera się do Ostrowi Mazowieckiej albo jej pobliże i mógłby wziąć dla Ciebie wybrańca. Naprawdę wszystko jest możliwe jeśli tylko bardzo się tego chce.

Nie zależnie od wybranej metody każdy nowy właściciel zostawia w schronisku swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Dlatego wybierając się do schroniska prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Adopcji może dokonać tylko osoba pełnoletnia. Nowy właściciel podpisuje również następujące ZOBOWIĄZANIE:

 

"Nr PESEL………………………                    Nr zwierzęcia ……………………………

Z O B O W I Ą Z A N I E

Niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zamieszkały/a

ul:………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość : ……………………………………………………………………………………

Zobowiązuje się otoczyć właściwą opieką adoptowanego ze schroniska psa.

Płci: ……………………………………………………………….

Rasy: ………………………………………………………………………….

Maści: ……………………………………………………………

Wabiący się: ………………………………………………………………


Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie art.35 w związku z art.6 ustawy z dnia 21.08.1997r. „O ochronie zwierząt”.
Jest mi wiadomo, że Schronisko zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli/inspekcji w nowym miejscu pobytu psa i w razie stwierdzenia złego traktowania lub nieodpowiednich warunków zawiadomi odpowiednie służby, a pies zostanie zabrany do schroniska.
Wszystkie koszty związane z interwencją pokryje w/w właściciel pokrzywdzonego psa.
Ja w/w zobowiązuję się również do:
1.    Zarejestrowania psa w Urzędzie Miasta/Gminy.
2.    Zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie.
3.    W przypadku adopcji:
•    samicy - wysterylizowania jej;
•    samca - wykastrowania go.
4.    Nie pozostawiania psa bez opieki w miejscach publicznych/otwartych.
5.    Zagwarantować psu opiekę weterynaryjną.
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych Urzędom Miast i Gmin oraz Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
W przypadku złego wyboru psa, szkód, które wyrządził lub pogryzienia jest mi wiadomo, iż:

SCHRONISKO NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI !!!…………..………………………………….           ........................................ Podpis kierownika Schroniska             Podpis nowego właściciela psa                                                          

Ostrów Mazowiecka, dnia ……/……./………………r."

Pobierz zobowiązanie w formacie WORD